Acties

Amnesty International over discriminatie: "Stap uit je eigen bubbel"

Het is een goed teken dat mensen meer melding maken van ongewenst gedrag en discriminatie, stelt persvoorlichter van Amnesty International Elke Kuijper. "Hoe meer melding, hoe meer onderzoek hiernaar kan worden gedaan, hoe meer actie genomen kan worden om dit tegen te gaan."

In Koffietijd spraken wij vandaag met Jerrol Marten, directeur Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Samen met organisaties als Amnesty International behandelen wij in ons programma vaker onderwerpen als deze. De Koffietijd-redactie nam contact op met Elke Kuijper en stelde haar de volgende vragen.

Je leest en hoort de afgelopen tijd veel over discriminatie. Staat het ook bij jullie scherper op de agenda?

‘Amnesty International vindt dat niemand gediscrimineerd mag worden. We zetten ons in om discriminerende wetten aan te passen en mensen te beschermen. Discriminatie is een wereldwijd probleem: we komen op voor rechten van bijvoorbeeld vrouwen, seksuele minderheden, etnische minderheden, inheemse volken, wereldwijd. Discriminatie baart ons altijd zorgen. Het is verboden volgens artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en ook volgens de mensenrechten.’  

Jerrol gaf in Koffietijd aan een stijgende lijn te zien in het aantal discriminatiemeldingen. Is het positief dat er meer gesproken wordt over grenzen aangeven?

‘Hoe meer melding er wordt gemaakt van discriminatie en ongewenst gedrag, hoe meer onderzoek hiernaar kan worden gedaan, hoe meer actie genomen kan worden om dit tegen te gaan, en hoe meer er kan worden gedaan om slachtoffers te helpen.’                        

Hoe belangrijk is het voor Amnesty International om deze problematiek zichtbaar te maken?

‘Discriminatie zorgt ervoor dat mensen niet gelijk worden behandeld en dat bepaalde mensen worden uitgesloten. Dit is niet wenselijk en druist in tegen de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de basis van het werk Amnesty International. In deze Verklaring staat bijvoorbeeld dat mensen gelijke rechten hebben, ongeacht hun afkomst. Discriminatie is dus verboden. Het zichtbaar maken van deze problematiek is dus heel belangrijk.’  

Wat doen jullie concreet in Nederland op het gebied van discriminatie?

‘In Nederland richten we ons vooral op etnisch profileren door de politie. Etnische minderheden krijgen vaker te maken met politiecontroles dan witte Nederlanders, zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging. Door voorlichting op scholen bijvoorbeeld, bewustwording bij burgers, proberen we hier actief iets tegen te doen. En we roepen mensen die zich gediscrimineerd voelen vooral op dit te melden. We hebben ook gesprekken en evenementen met de politie georganiseerd. En recentelijk een rechtszaak aangespannen tegen de Koninklijke Marechaussee.’  

Amnesty International kan dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij zich focussen op hun programma Watching Big Brother. Het zorgt voor de bestrijding van digitale discriminatie door overheden. Een goed voorbeeld van de aangespannen rechtszaak tegen de Koninklijke Marechaussee op 15 juni 2021. Zij gebruikten etniciteit bij het vormen van algemene risicoprofielen om zo selectiebeslissingen te maken. Nadat jullie in hoger beroep zijn gegaan heeft de Koninklijke Marechaussee besloten te stoppen met etnisch profileren. Kunnen we daarmee stellen dat het werk van Amnesty International in Nederland effectief is?

‘Ja, zeker. We bereiken veel scholieren en studenten met onze lespakketten en debatten over discriminatie en etnisch profileren. Het is een work in progress en soms van de lange adem, maar wij blijven ons inzetten tegen discriminatie wereldwijd.'  

Het onderwerp discriminatie is zwaar beladen. Op welke manier kan je het gesprek aangaan en het thema bespreekbaar maken?

"My main message is altijd: bubbels prikken. Veel mensen leven in hun eigen bubbel, met alleen bepaalde typen mensen om hen heen. Ze komen weinig mensen tegen en kennen weinig mensen met hele andere achtergronden dan zijzelf. Ik denk dat daar een belangrijk begin is: op het moment dat mensen elkaar kennen, is er vaak meer begrip voor de ander en het feit dat die ander 'anders' is. Dus: prik bubbels, stap uit je eigen bubbel, en ga mensen ontmoeten met andere verhalen en achtergronden, op allerlei gebieden: huidskleur, afkomst, religie, opleidingsniveau, noem maar op. En sta open voor de ander en zijn/haar/hun verhaal."

Amnesty International wordt ondersteund door de Postcode Loterij. Wil je meer weten over Amnesty? Klik dan hier.