Artikelen

Praat extra over seks, want het is de Week van de Liefde

Het is Valentijnsdag en daarom staat vandaag natuurlijk volop in het teken van de liefde. Om die reden organiseert Rutgers de Week van de Liefde, speciaal gericht op jongeren uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Een week waarin het thema seksuele vorming centraal staat en extra kennis wordt meegegeven.

Bij Koffietijd schoof programmamedewerker Daan van Engelen aan om het gesprek aan te gaan over dit belangrijke thema. 

Van condoom naar liklapje

In de Week van de Liefde geven scholen op het voortgezet onderwijs en het mbo een week lang extra aandacht aan seksuele vorming. Dit doen ze door minimaal één les te geven met een aangereikte en erkende lesmethode. Daarnaast staan er verschillende activiteiten centraal die docenten met hun leerlingen kunnen doen. Denk hierbij aan het omdoen van een condoom of hoe je een condoom heel simpel kan transformeren in een liklapje.

Diversiteit, plezier en consent

Elk jaar heeft de Week van de Liefde een speciaal thema. Dit jaar is dat: 'Zijn Wie Je Bent'. Rutgers merkt dat er veel vraag is vanuit leerlingen naar hoe je diversiteit behandelt in de klas. Zo hebben leerlingen aangegeven dat ze lessen missen over diversiteit, plezier en consent. 

Consent, oftewel toestemming, houdt in dat je bij elke seksuele handeling vraagt om toestemming of afstemming. Bijvoorbeeld vragen of je een kus mag geven. En dat je leert om nee te zeggen. En dat seks ook plezierig moet zijn. Kom erachter wat jezelf fijn vindt en geef hierin duidelijk je grenzen aan. Het is goed om vroeg te beginnen met informatie over seksuele vorming, want hierdoor hebben mensen later een veel betere seksuele ervaring.

Bespreek seks met kinderen

Naast dat leerlingen op school leren over seksuele vorming, is het ook belangrijk dat ouders een steentje bijdragen. Rutgers ziet in de praktijk dat dit het best werkt. Dat de onderwerpen zowel op school als thuis worden besproken. Maar hoe pak je dit het goed aan? 

Schaam je vooral zelf niet over het onderwerp. Kinderen gaan namelijk die schaamte overnemen. Als je het toch spannend vindt om zelf een onderwerp aan te snijden, kan je aanhaken bij de actualiteit, een film of serie die je kijkt of de lessen die op school gegeven worden. De laatste tijd gaat het in de media veel over grensoverschrijdend gedrag. Je kan hier gemakkelijk het gesprek mee openen door te vragen: Weet jij wel hoe je iemands grens bewaakt? 

Rutgers is al jaren hard bezig om deze thema's bespreekbaar te maken in de klas op scholen en mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is dat ook mogelijk.